ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน

ประมูลซื้อรถเครนพร้อมติดตั้งกระเช้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Update : 23-07-2014

ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบยกเทขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อบต.สามพราน มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้ายฯ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,000,000.00 บาท

Update : 19-05-2014

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

ข้อบัญญัติประจำปี 2556

Update : 17-01-2014

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2556-2558

ประกาศใช้แผน 3 ปี

Update : 20-11-2013

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2555

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2555

Update : 19-11-2013

งบรับ-จ่ายประจำปี

งบรับ-จ่ายประจำปี

Update : 19-11-2013

สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

Update : 12-11-2013

ประกาศเรื่องการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

เรื่องการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ รอบปี พ.ศ.2557 ถึงปี พ.ศ.2560

Update : 12-11-2013