ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

ข้อบัญญัติประจำปี 2556

Update : 17-01-2014

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2556-2558

ประกาศใช้แผน 3 ปี

Update : 20-11-2013

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2555

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2555

Update : 19-11-2013

งบรับ-จ่ายประจำปี

งบรับ-จ่ายประจำปี

Update : 19-11-2013

สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

Update : 12-11-2013

ประกาศเรื่องการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

เรื่องการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ รอบปี พ.ศ.2557 ถึงปี พ.ศ.2560

Update : 12-11-2013

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2557

แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2557

Update : 01-11-2013

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพง

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพง คสล. กันดินริมคลองลุงอบ หมู่ 4

Update : 13-09-2013